Oddziały GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole
Telefon: +48 77 401 63 00
Godziny pracy Urzędu: Pon.-Pt: 7:00-15:00
NIP: 754-00-03-773