Oddziały GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice
Telefon: +48 32 258 62 81
Godziny pracy Urzędu: Pon.-Pt: 8:15-15:30
NIP: 954-24-02-923