Zgłoś błąd w oznakowaniu drogi krajowej

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie opinii, sugestii i uwag dotyczących organizacji ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Wystarczy tylko wybrać konkretną drogę krajowa, dokładnie określić lokalizacje i przekazać uwagę dotycząca np. ograniczeń prędkości. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez GDDKiA i brane pod uwagę podczas monitorowania stanu organizacji ruchu.
Jeśli jednak chcesz zgłosić formalny wniosek do GDDKiA, prosimy o przesłanie wiadomości do Centrali lub właściwego Oddziału GDDKiA.
 
1. Rodzaj błędu
2. Położenie na mapie - współrzędne
Wybierz punkt na mapie w celu oznaczenia dokładnej lokalizacji
3. Załącz pliki
Możesz załączyć pliki jak np. zdjęcia czy oświadczenia świadków zdarzenia.
Przesłany plik nie może być większy jak 5 MB. Maksymalnie 5 plików. Tylko pliki typu jpg/png/pdf.