Punkty Informacji Drogowej

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.

PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

  • aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
  • aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
  • aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
  • stanie budowy dróg krajowych i autostradach.

Terenowe Punkty Informacji Drogowej GDDKiA

Punkt Informacji Drogowej w Centralii GDDKiA

W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej. Numery dodatkowe: 22 375 86 95 / 22 375 86 96. Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny!