Oddziały GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2 91-857 Łódź
Telefon: +48 42 233 96 00
Godziny pracy Urzędu: Pon.-Pt: 7:15-16:15
NIP: 725-17-13-273