Oddziały GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce
Godziny pracy Urzędu: Pon.-Pt: 7:30-16:15
NIP: 657-03-86-703