Oddziały GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25 31-542 Kraków
Godziny pracy Urzędu: Pon.-Pt: 7:30-16:15
NIP: 675-12-72-475