Zgłaszanie roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez użytkowników dróg zarządzanych przez GDDKiA

Jeśli chcesz zgłosić szkodę do GDDKiA, prosimy o skorzystanie z formularza zamieszczonego u dołu strony.

Pobierz formularz zamieszczony u dołu strony lub wygeneruj go wypełniając poniższe pola.


1. Dane zgłaszającego szkodę
2. Poszkodowany
3. Data i miejsce wypadku
4. Szczegóły zdarzenia
5. Roszczenie
6. Szkody osobowe
7. Szkody rzeczowe
8. Załączniki
9. Oświadczenia
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być wycofane w każdym czasie.

Użytkownik nieaktywny.
Czas do przeładowania strony: 10:00 min.

 

Zgłoszenie roszczenia należy złożyć do:

1. Biura Brokerów Ubezpieczeniowych: MAXIMA FIDES Sp. z o.o. - pełnomocnika GDDKiA w zakresie administrowania szkodami:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.
ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź
e-mail: szkody3@maxima-fides.pl
tel.: 42 636 64 98 wew. 38

lub

2. Oddziału GDDKiA właściwego ze względu na miejsce powstania szkody:

Oddział GDDKiA właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody
Pokaż adresy

lub

3. Ubezpieczyciela GDDKiA:

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
tel.: 801 00 22 88,
tel.: 22 203 27 01.


Numer polisy OC na 2023 r.: 1311 N 0000 0001