Krajowy System Zarządzania Ruchem

Wdrożenia

 

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD - etap I)

KCZR mapa 5 21Projekt jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców. System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Zakres terytorialny projektu pokrywa się z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie -  Morze Bałtyckie. Łączna długość sieci drogowej objętej projektem wynosi ok. 1 100 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA.

Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.Realizacja projektu odbywa się poprzez 5 projektów wdrożeniowych:

 • Centralny Projekt Wdrożeniowy (CPW) - system centralny wraz wyposażeniem, utrzymaniem oprogramowania, szkoleniami, wyposażenie i adaptacja Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, PIDów, oraz wyposażaniem pasa drogowego w obszarze woj. mazowieckiego w niezbędną infrastrukturę ITS. Umowa obejmować będzie w szczególności wdrożenie, utrzymanie, testy interoperacyjności oraz prace rozwojowe.
 • Cztery Regionalne projekty wdrożeniowe (RPW) - Gdańsk-Olsztyn, Łódź, Katowice, Opole-Wrocław (wyposażenie pasa drogowego w niezbędną infrastrukturę, przetestowanie i integrację z systemem centralnym KSZRD).

Dodatkowo w ramach kontraktu Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 realizowana jest Budowa trój-funkcyjnego budynku w którym powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR).

Wszystkie projektu realizowane są pod nadzorem zewnętrznych inżynierów kontraktów wybranych w odrębnych postępowaniach przetargowych.


Centralny Projekt Wdrożeniowy

Obejmuje odcinki na drogach krajowych:

 • A2/S2 (od granicy województwa łódzkiego do węzła Warszawa Ursynów) – ok. 59 km
 • S8 (od węzła Konotopa do węzła Drewnica) – ok. 23 km
 • S7/DK7 (od węzła Modlińska do granicy województwa warmińsko-mazurskiego) – ok. 133 km

Zaplanowane urządzenia:

 • znaki zmiennej treści służące do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
 • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
 • znaki służące do sterowania pasami ruchu oraz system zarządzania prędkością i innymi ograniczeniami w tym wyłączania pasów z ruchu pojazdów;
 • stacje pomiarowe ruchu drogowego dla celów zarządzania ruchem oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd;
 • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem;
 • stacje meteorologiczne;
 • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu;
 • System odbiorników i nadajników umożliwiający pozyskiwanie informacji z pojazdów poruszających się w danym momencie po drodze oraz przesyłanie aktualnych informacji o utrudnieniach i warunkach panujących na drodze do pojazdów (I2V/V2I).

Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem:

W ramach projektu Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia budynku Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem przy ul. Płaskowickiej na warszawskim Urysnowie, wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce. Dzięki temu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.

Realizacja:

5 maja 2020 r. została podpisana Umowa na Centralny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I z Alumbrados Viarios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Kontrakt zobowiązuje wykonawcę do opracowania pełnej dokumentacji, zaadaptowanie i wyposażenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem, wdrożenie systemu w Krajowym i Regionalnych Centrach Zarządzania Ruchem, oraz przeszkolenie użytkowników systemu. Wykonawca będzie również świadczył usługę wsparcia i utrzymania przez 5 lat.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 223 260 790,90 złotych brutto.


Regionalny Projekt Wdrożeniowy we Wrocławiu i Opolu

Obejmuje odcinki na drogach krajowych:

 • A4 (od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim) – ok. 130 km
 • A8 (Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8) – ok. 21 km

Zaplanowane urządzenia:

 • znaki zmiennej treści służących do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
 • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
 • znaki służące do sterowania pasami ruchu oraz system zarządzania prędkością i innymi ograniczeniami w tym wyłączania pasów z ruchu pojazdów;
 • stacje pomiarowe ruchu drogowego dla celów zarządzania ruchem oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd;
 • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem;
 • system czujników i kamer służących do pozyskiwania danych o miejscach postojowych oraz tablice informujące o liczbie wolnych miejsc na MOP lub Parkingu;
 • stacje meteorologiczne;
 • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu.

Centrum Zarządzania Ruchem:

W związku z realizacją projektu Wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na Widawie.
CZR utworzone w ramach KSZRD na sieci TEN-T etap I będzie miało możliwość podłączenia się do innego regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem i przejęcia obowiązków w przypadku awarii.

Realizacja:

1 września 2020 r. została podpisana Umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 166 619 863,20 złotych brutto.


Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie

Obejmuje odcinki na drogach krajowych:

 • S6 (od węzła Gdynia Chylonia do węzła Gdańsk Południe) – ok. 23 km
 • S7 (do węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki) – ok. 210 km

Zaplanowane urządzenia:

 • znaki zmiennej treści służących do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
 • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
 • stacje pomiarowe ruchu drogowego dla celów zarządzania ruchem oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd;
 • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem;
 • system czujników i kamer służących do pozyskiwania danych o miejscach postojowych oraz tablice informujące o liczbie wolnych miejsc na MOP lub Parkingu;
 • stacje meteorologiczne;
 • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu.

Centrum Zarządzania Ruchem:

W związku z realizacją projektu Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz wyposaży Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w miejscowości Dworek.

Realizacja:

18 czerwca 2021 r. została podpisana Umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I z konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner).

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 178 979 864,00 zł złotych brutto.


Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Katowicach

Obejmuje odcinki na drogach krajowych:

 • A1/S1 (od węzła Częstochowa Północ do węzła Gorzyce (granica Państwa)) – ok. 146 km
 • A4 (do granicy z województwem Opolskim do węzła Brzęczkowice) – ok. 68 km

Zaplanowane urządzenia:

 • znaki zmiennej treści służących do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
 • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
 • stacje pomiarowe ruchu drogowego dla celów zarządzania ruchem oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd;
 • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem;
 • system czujników i kamer służących do pozyskiwania danych o miejscach postojowych oraz tablice informujące o liczbie wolnych miejsc na MOP lub Parkingu;
 • stacje meteorologiczne;
 • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu.

Centrum Zarządzania Ruchem:

W związku z realizacją projektu Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz wyposaży Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Zabrzu - Kończycach.

Realizacja:

28 czerwca 2021 r. została podpisana Umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I z Alumbrados Viarios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 272 802 267,08 zł złotych brutto.


Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi

Obejmuje odcinki na drogach krajowych:

 • A2 (od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim) – ok. 65 km
 • A4 (do węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn) – ok. 40 km

Zaplanowane urządzenia:

 • znaki zmiennej treści służących do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
 • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
 • stacje pomiarowe ruchu drogowego dla celów zarządzania ruchem oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd;
 • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem;
 • stacje meteorologiczne;
 • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu.

Centrum Zarządzania Ruchem:

W związku z realizacją projektu powstanie odpowiednio wyposażone Centrum Zarządzania Ruchem (CZT) w Strykowie. Będzie ono jednocześnie pełniło funkcję zapasowego centrum przetwarzania danych.

Realizacja:

10 marca 2021 r. został ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę SPRINT S.A.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 78 784 446,00 zł złotych brutto.


 
logo