Krajowy System Zarządzania Ruchem

Kolejny krok w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

Rozpoczęła się budowa elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, wchodzących w układ transeuropejskich korytarzy drogowych (TEN-T). Prowadzone prace dotyczą Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW) jak i Regionalnego Projektu Wdrożeniowego (RPW) we Wrocławiu i Opolu. 

CPW stanowi serce KSZRD, w ramach którego powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym. RPW we Wrocławiu i Opolu stanowi natomiast pierwszy z czterech regionalnych projektów wdrożeniowych. W ramach podpisanych w 2020 r. umów najbardziej obciążone odcinki dróg w województwie mazowieckim (A2 od Warszawy do Łodzi, S7 i S8) oraz autostrady A4 i A8 w woj. dolnośląskim i opolskim (A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8) zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia monitorujące na bieżąco warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Pozwoli to na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom. 

W obszarze węzła Wiskitki na A2 rozpoczęła się budowa kanalizacji telekomunikacyjnej i posadowienia dla siedmiu stacji koncentracyjnych (szaf telekomunikacyjnych). To wstępny etap instalacji urządzeń zdefiniowanych w ramach projektu jako tzw. moduły wdrożeniowe rozproszone. Moduły będą służyć informowaniu kierowców, sterowaniu ruchem drogowym i dokonywaniu pomiarów na drogach objętych projektem. Wśród urządzeń, jakie pojawią się w tym obszarze, znajdą się znaki zmiennej treści (VMS), detektory i liczniki pojazdów oraz kamery. Po ich uruchomieniu kierowcy będą informowani w czasie rzeczywistym o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, sytuacjach losowych czy warunkach jazdy. 

Z kolei na opolskim i wrocławskim odcinku A4 pierwsze prace będą realizowane na MOP-ach, a ich zakres obejmie wykonanie przyłączy elektrycznych pod urządzenia z zakresu sterowania ruchem drogowym. 

Na terenie woj. opolskiego prace obejmą:

  • wymianę znaków zmiennej treści, 
  • montaż nowych znaków zmiennej treści na węzłach,
  • montaż dodatkowych kamer,
  • instalację sześciu stacji zliczania pojazdów zlokalizowanych na węzłach, co pozwoli na aktualne pomiary natężenia ruchu na tych odcinkach,
  • wymianę stacji pogodowych,
  • instalację systemu do zliczania miejsc parkingowych na MOP-ach wraz z wyświetlaniem informacji o zajętości MOP. 

Kierowcy i inni użytkownicy dróg z udogodnień, jakie zapewni im powstający system zarządzania i sterowania ruchem drogowym skorzystają w 2022 roku. 

Projekt Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą CINEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.