Krajowy System Zarządzania Ruchem

Autostrada A4 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 w Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

Podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) jest elementem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na sieci TEN-T Etap 1. Przedmiotem projektu KSZRD jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Naszym celem jest wdrożenie wraz z pozostałymi regionalnymi projektami wdrożeniowymi (RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Łódź) elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na który umowę podpisaliśmy 5 maja br.

Umowa na RPW dla autostrady A4 i AOW A8 jest pierwszą z czterech umów, jakie zostaną podpisane w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Powyższa umowa obejmuje dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8). Podpisany z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na Widawie (Wrocław) oraz projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem. W następnym etapie Wykonawca wykona roboty budowalne w CZR i wyposaży go w niezbędne urządzenia oraz wdroży poszczególne elementy systemu, w szczególności moduły wdrożeniowe rozproszone wraz z infrastrukturą sprzętową w pasie drogowym oraz rozwiązania ICT dla CZR. Przeprowadzi także szkolenia dla użytkowników Systemu.

W ramach umowy część dolnośląskiego i cały opolski odcinek A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Dodatkowo w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży. Integracja Systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 166 619 863,20 złotych brutto.

W następnym etapie zostaną podpisane umowy na kolejne trzy Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące drogi:

  • S6 i S7 w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie,
  • A1 i A2 w Oddziale GDDKiA w Łodzi,
  • A1, A4, S1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach.

Zadaniem wykonawców poszczególnych części RPW, tak jak w przypadku podpisanej umowy na RPW dla autostrady A4 i AOW A8, będzie zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej ITS na ww. drogach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w miejscowościach Dworek (k. Gdańska), Stryków (k. Łodzi) oraz Kończyce (k. Zabrza).

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.