Krajowy System Zarządzania Ruchem

Centralny Projekt Wdrożeniowy - informacja z pierwszych miesięcy realizacji

Minęło już ponad sto dni od podpisania umowy z wykonawcą Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW), tj. „serca” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przypominamy najważniejsze informacje o założeniach projektu i jego spodziewanych efektach, a także o postępach w jego realizacji.

Aktualny stan prac budowlano-dokumentacyjnych

W ramach podpisanego 5 maja br. kontraktu na CPW jego wykonawca zrealizuje sześć Kamieni Milowych. Obecnie trwa realizacja Kamienia Milowego nr 1, tj. opracowanie dokumentacji w zakresie wdrożenia Systemu Centralnego w terminie do 210 dni od dnia zawarcia Umowy.

Kolejnym etapem projektu będzie wykonanie adaptacji i wyposażenia Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) w terminie do 120 dni od dnia osiągnięcia Kamienia Milowego nr 1 oraz wdrożenie Systemu Centralnego w terminie do 600 dni od dnia zawarcia Umowy.

Obecnie trwają również intensywne prace przy budowie KCZR przy ul. Płaskowickiej w Warszawie, realizowanego w ramach kontraktu "Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2”. Zakończone zostały już prace konstrukcyjne. Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku oraz wyposażenie w instalacje wewnętrzne.

Zakres rzeczowy CPW - przypominamy

Rysunek nr 1 – drogi włączone do projektu KSZRD E1CPW to kluczowy element projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap 1 (KSZRD E1), budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wieloletniego przedsięwzięcia wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na sieci dróg krajowych tj. Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Zasadniczym celem CPW jest wykonanie oprogramowania centralnego wraz niezbędną infrastrukturą sprzętową, który będzie sterować całością KSZRD E1.

W ramach CPW zbudowane zostanie KCZR, a wybrane odcinki sieci bazowej TEN-T, tj. autostrada A2 oraz drogi ekspresowe S7 i S8 na obszarze województwa mazowieckiego zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia, takie jak: znaki zmiennej treści, urządzenia do monitoringu ruchu i wykrywania zdarzeń drogowych, czujniki warunków pogodowych itp. W sytuacjach występowania określonych zdarzeń drogowych, np. wypadku i zablokowania odcinków dróg, lokalnych opadów śniegu lub innych sytuacji powodujących utrudnienia w ruchu bądź niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu, dzięki wdrożeniu KSZRD E1 ich skutki będą minimalizowane.

Kierowcy będą mogli pozyskać informacje o trasie alternatywnego przejazdu. Pozwoli to na świadome zarządzanie ruchem, jak również umożliwi uczestnikom ruchu bezpieczne i efektywne korzystanie z budowanej w Polsce infrastruktury drogowej. W ramach projektu powstanie również redundantne centrum danych w Regionalnym Centrum Zarządzania Ruchem (RCZR) w Strykowie k. Łodzi. Zadaniem Wykonawcy będzie ponadto wyposażenie pozostałych centrów zarządzania ruchem, realizowanych w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW), zlokalizowanych w Widawie (k. Wrocławia), Dworku (k. Gdańska) i Kończycach (k. Zabrza) w rozwiązania informatyczne Systemu Centralnego, a następnie zintegrowanie ich z KCZR.

W ramach Projektu zostanie utworzony także Portal Prezentacyjny KSZR (PP-KSZR) służący do prezentacji informacji pochodzących z KSZRD E1. Serwis ten będzie miał możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wybranych informacji związanych z przebiegiem i charakterystyką dróg.

Istotnym elementem realizacji projektu są przeprowadzane przez Wykonawcę wizje lokalne w terenie w celu ustalenia ostatecznej lokalizacji poszczególnych urządzeń (modułów) wzdłuż sieci dróg - przykład rozmieszczenia takich modułów na autostradzie A2 zaprezentowano w aplikacji Google Earth.

google earth

Regionalne Projekty Wdrożeniowe – stan obecny

Równolegle z CPW planowana jest realizacja czterech regionalnych projektów wdrożeniowych (RPW) obejmujących autostrady i drogi ekspresowe w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, śląskim, opolskim i dolnośląskim (obszar operacyjny wskazaliśmy na rysunku nr 1).

Stan obecny realizacji poszczególnych RPW przedstawia się następująco:

wykres

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W kolejnych postach będziemy na bieżąco informować o aktualnym stanie zaawansowania całości prac w ramach projektu KSZRD E1.

KCZR1KCZR2KCZR3