Krajowy System Zarządzania Ruchem

Aktualny stan realizacji CPW, czyli „serca” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

W związku z zakończeniem we wrześniu wizji lokalnych w terenie, Wykonawca Systemu Centralnego przedłożył Zamawiającemu Plan Rozmieszczenia Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, jeszcze bez lokalizacji modułów na odcinku drogi S7 pomiędzy Łomiankami a Płońskiem. W ich zakresie prowadzone są jeszcze szczegółowe uzgodnienia ze względu na prowadzone tam prace budowalne przez innego wykonawcę na podstawie odrębnej umowy. Obecnie trwają również prace nad aneksem do podpisanej umowy z Wykonawcą CPW, który będzie regulować kwestię przeniesienia zaplanowanych urządzeń z przedmiotowego odcinka na inne odcinki drogi krajowej nr 7 będące w zakresie projektu.

W połowie listopada Wykonawca przedstawił pozostałe dokumenty stanowiące ostatnią część elementu Kamienia Milowego nr 1, nad którymi trwały prace także w październiku. Obecnie trwają prace odbiorowe i składanie uwag do przedstawionych dokumentów.

Tym samym zbliżamy się jednocześnie do rozpoczęcia prac nad realizacją Kamienia Milowego nr 2 którego celem jest adaptacja i wyposażenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR) mieszczącego się w budynku przy ulicy Płaskowickiej i pełniącego również funkcję Centrum Zarządzania Tunelem. W październiku miała miejsce wizja lokalna w której brał udział m.in. wykonawca budynku firma Astaldi, a także Wykonawca CPW.
Ostatecznie 16 grudnia 2020 r. pomieszczenia KCZR zostały przekazane Wykonawcy CPW.

Wykonawca zintensyfikował także swoje prace nad dokumentem pn. Plan Wdrożenia. W tej kwestii odbyło się m.in. kolejne spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego, na którym Wykonawca przedstawił projekt dokumentu uwzględniający wcześniej zgłoszone uwagi i zaprezentował pierwszą wersją szczegółowego harmonogramu realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego, który stanowi kluczowy element Planu Wdrożenia.

Równocześnie Wykonawca CPW przedstawia do zatwierdzenia kolejne elementy dokumentów stanowiące podstawę do realizacji części polegającej na dostawie i instalacji urządzeń teleinformatycznych na sieci dróg objętych projektem CPW.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

centrum 1centrum 2centrum 3centrum 4