Krajowy System Zarządzania Ruchem

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie

5 marca 2021 r. został ponownie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie. Powtórzenie czynności badania i oceny oferty związane było z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2020 r. 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner). Wartość zamówienia podstawowego wynosi 178 979 864,00 zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom oraz odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem w miejscowości Dworek przy S7.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.