Krajowy System Zarządzania Ruchem

Nowy serwis dla kierowców

Tworzony w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego portal prezentacyjny będzie platformą, za pomocą której prezentowane będą informacje pochodzące z KSZRD.

Na portalu utworzony zostanie serwis dla kierowców i użytkowników dróg. W ramach serwisu będą prezentowane w czasie rzeczywistym wszystkie dane zebrane w ramach KSZRD.

Serwis będzie udostępniał informacje o:

  • sieci drogowej - wybrane informacje związane z przebiegiem i charakterystyką dróg wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi. Udostępniane informacje będą dotyczyć m.in.: liczby pasów ruchu, przebiegu drogi, ograniczeń nośności, skrajni drogi, lokalizacji węzłów, miejsc obsługi podróżnych, lokalizacji kolumn alarmowych.
  • zdarzeniach tj. informacje związane ze zdarzeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo, płynność i komfort podróży.
  • dynamiczne wyznaczonych objazdach - czyli przekierowywaniu ruchu z zablokowanych/zamkniętych odcinków dróg na trasy alternatywne
  • treści wyświetlanej na znakach zmiennej treści.
  • ograniczeniach prędkości na poszczególnych odcinkach dróg
  • zajętości miejsc parkingowych
  • o warunkach pogodowych, w tym o stanie nawierzchni.

logo