Krajowy System Zarządzania Ruchem

Osłona meteorologiczna sieci drogowej

Usługa ITS „osłona meteorologiczna sieci drogowej” będzie realizowana w pasie drogowym na autostradach i drogach ekspresowych objętych KSZRD w miejscach, gdzie rozmieszczono tablice zmiennej treści oraz poprzez witrynę internetową.

Usugi ITS Osona meteorologiczna sieci drogowejWarunki meteorologiczne są nierozerwalnie związane z sytuacją na drodze. Właściwe ich rozpoznanie zapewnia informację dla zarządcy drogi, umożliwiająca podjęcie działań. Dzięki zastosowaniu urządzeń badających parametry meteorologiczne jest to możliwe. Do tych działań zalicza się m.in. informowanie kierowców o parametrach meteorologicznych oraz zagrożeniach ze strony zjawisk pogodowych zachodzących na drodze. Równolegle podejmowane są również działania przeciwdziałające, czy łagodzące skutki tych zjawisk – w szczególności dotyczy to zapobiegania śliskości na drodze.  

 logo