Krajowy System Zarządzania Ruchem

Zarządzanie pasami ruchu

Usługa ITS „Zarządzanie pasami ruchu” obejmuje wyznaczone odcinki dróg, gdzie występuje potrzeba zarządzania dostępnością pasów w związku z często zmieniającą się sytuacją na drodze.

Usuga ITS Zarzdzanie pasami ruchuUsługa pozwala kierowcy odpowiednio zachować się w momencie zaistnienia kolizji, wypadku albo prowadzonych na drodze prac. Przy usłudze zarządzania dostępnością pasów ruchu kierowcy z odpowiednim wyprzedzeniem dowiedzą się, który pas należy opuścić, gdyż jest on wyłączony z ruchu. Dzięki temu zachowane będzie bezpieczeństwo zarówno dojeżdżających do wyłączonego z ruchu pasa, jak i osób tam przebywających ze względu na prowadzone prace, obsługę zdarzenia, czy uczestniczenie w zdarzeniu drogowym.    

logo