Krajowy System Zarządzania Ruchem

Dynamiczne wyznaczanie objazdów

Usługą ITS „Dynamiczne wyznaczanie objazdów” objęte zostaną odcinki międzywęzłowe na autostradach oraz na drogach ekspresowych w tych miejscach, gdzie wyznaczenie objazdu jest możliwe. Informacja o objazdach pojawi się na tablicach i znakach zmiennej treści.

Usuga ITS Dynamiczne wyznaczanie objazdwDrogi szybkiego ruchu wyróżniają się ograniczoną dostępnością. Nie możemy się do nich dostać oraz z nich wydostać, inaczej niż przez oddalone od siebie węzły drogowe. To sprawia, że w przypadku wystąpienia na nich znacznych ograniczeń w ruchu lub wręcz ich zablokowania, konieczne jest poprowadzenie objazdu. Objazd będzie realizowany poprzez odpowiednie komunikaty dla kierowców przekazywane przez znaki zmiennej treści oraz tablice ze schematem objazdu na łącznicach wyjazdowych. Pozwoli to na bezpieczny powrót do trasy głównej na kolejnym węźle drogowym.

logo