Krajowy System Zarządzania Ruchem

Sterowanie prędkością

Usługa ITS „Sterowanie prędkością” obejmuje wyznaczone odcinki dróg, gdzie występuje potrzeba zarządzania prędkością w związku z często zmieniającą się sytuacją na drodze.

ITS Sterowanie prdkociWprowadzanie ograniczeń w ruchu nie jest zawsze mile widziane przez kierowców. Zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach, na które w obecnej skali tak długo czekaliśmy. Jednak jest to działanie potrzebne w uzasadnionych przypadkach. Istnieją bowiem odcinki dróg szybkiego ruchu obsługujące znaczny ruch aglomeracyjny, co przy występowaniu jednocześnie ruchu tranzytowego istotnie ogranicza przepustowość drogi. Właściwe zarządzanie prędkością to narzędzie systemu zarządzania ruchem umożliwiające  w takich sytuacjach równomierne wykorzystania przekroju drogi. Jest to również narzędzie właściwe do stopniowego spowolnienia ruchu przed miejscem wypadku, zwężenia drogi, czy innego ograniczenia wpływającego na powstanie zatoru.

logo