Krajowy System Zarządzania Ruchem

Informacja o zdarzeniach

 Usługa ITS „Informacja o zdarzeniach” będzie realizowana w pasie drogowym na autostradach i drogach ekspresowych objętych KSZRD, gdzie rozmieszczono tablice zmiennej treści, nadajniki radia CB.

ITS Informacja o zdarzeniachJeśli na drodze dochodzi do wypadku, ważne jest, aby kierowcy zbliżający się do jego lokalizacji byli o nim poinformowani. Dzięki temu można zapobiec kolejnym zdarzeniom. System zarządzania ruchem będzie wyposażony w szerokie możliwości pozyskiwania informacji o zdarzeniach na drodze. Pełniący nad nim nadzór operatorzy będą mogli dobrać adekwatne działania, w tym przekazanie informacji o zdarzeniu uczestnikom ruchu poprzez komunikaty na znakach zmiennej treści, komunikaty nadawane przez CB radio. Dzięki temu kierowcy będą mogli odpowiednio wcześniej dostosować się do zmienionej sytuacji na drodze – zwiększyć czujność w oczekiwaniu na dojeździe do miejsca spowolnienia ruchu, czy zrezygnować z jazdy na odcinku drogi, na którym doszło do zdarzenia.

Przyczyną utrudnień na drodze mogą być również konieczne do realizacji prace utrzymaniowe, remonty, czy okresowo występujące spiętrzenia ruchu. System poinformuje kierowców również o takich sytuacjach.

logo