Utrudnienie na drodze DK75 - 16.7 km na odc. 0.1 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 11.03.2022 godz. 15:00
Województwo: małopolskie
Odcinek: Brzesko - Jurków
Kilometr drogi:
16.7 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:23 maj 2023 godz. 10:00

Informacje

Budowa drogi krajowej DK75 - II etap "Łącznika Brzeskiego". Roboty drogowe związane z wykonaniem zjazdu do terenu budowy w km 16+763 (etap I). Zajęcie pobocza i części pasa ruchu po stronie prawej drogi (kier. Nowy Sącz). Po zakończeniu dziennej działki robót, ruch będzie przywracany na całej szerokości jezdni i ciągów pieszych. Ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Lokalizacja na mapie