Utrudnienie na drodze DK42 - 57.2 km na odc. 0.8 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 26.01.2021 godz. 06:00
Województwo: opolskie
Odcinek: odc. Praszka - Strojec na trasie Praszka kier. Radomsko
Kilometr drogi:
57.2 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:20 listopad 2022 godz. 19:00

Informacje

Wjazd/ wyjazd/budowa ronda/sygnalizacja świetlna - budowy obwodnicy Praszki - utrudnienia w ruchu.

Lokalizacja na mapie