Utrudnienie na drodze DK66 - 113.9 km

Inne Inne
Utrudnienie od: 14.06.2022 godz. 14:00
Województwo: podlaskie
Odcinek: Zamknięte przejście graniczne w m. Połowce
Kilometr drogi:
113.9 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:31 grudzień 2022 godz. 16:00

Lokalizacja na mapie