Utrudnienie na drodze A4 - 409.0 km na odc. 0.2 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 25.11.2022 godz. 08:00
Województwo: małopolskie
Odcinek: w. Kraków Tyniec łącznica Kraków Katowice
Kilometr drogi:
409.0 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:29 listopad 2022 godz. 18:00

Informacje

Realizacja prac zgodnie z zatwierdzonym programem naprawczym. Prace polegające na uszorstnieniu nawierzchni. W trakcie prac nastąpi zwężenie łącznicy. W przypadku zamknięcia relacji wprowadzony zostanie ruch wahadłowy poprzez ręczne sterowanie ruchem, które nie będzie powodowało utrudnień na ciągu głównym autostrady A4, a przy wystąpieniu zatorów na drogach doprowadzających do łącznic prace będą przerywane do momentu rozładowania zatorów.

Lokalizacja na mapie