Utrudnienie na drodze DK29 - 52.9 km na odc. 0.6 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 20.07.2021 godz. 07:00
Województwo: lubuskie
Odcinek: m. Krosno Odrz. ul. Chrobrego, Trakt Książęcy
Kilometr drogi:
52.9 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:29 grudzień 2023 godz. 16:00

Informacje

Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrz.w km 514,1 rz. Odry.

Lokalizacja na mapie