Utrudnienie na drodze 1f - 34.5 km na odc. 10.4 km

Roboty drogowe Roboty drogowe
Utrudnienie od: 09.05.2022 godz. 06:00
Województwo: śląskie
Odcinek: Przybędza-Kamesznica
Kilometr drogi:
34.5 km
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:28 maj 2022 godz. 23:00

Informacje

Na czas robót zajęcie pobocza/chodnika oraz pasa ruchu 50 km/h. Ruch pojazdów ma być kierowany przez uprawnionych do tego pracowników.

Lokalizacja na mapie